Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

кранист, самоходен кран

Description

Code

8343.3

Description

Кранистите на самоходни кранове работят с различни типове кранове, които лесно могат да се местят до пътища, железопътни линии и вода. Самоходните кранове често се товарят на камиони.

Алтернативен етикет

кранист, мобилен кран

кранист, подвижен кран

шофьор, автокран

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието