Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, земеделие

Description

Code

3142.1

Description

Техниците по земеделие събират и провеждат експерименти и изпитвания на селскостопански и аквакултурни видове. Те оказват подкрепа на учените и земеделците и анализират и докладват за условията в средата, в която се събират пробите.

Алтернативен етикет

специалист, земеделие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието