Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

спортен администратор

Description

Code

1349.22

Description

Спортните администратори работят на средно управленско равнище в спортните организации от всички равнища, във всеки спорт или държава в Европа (напр. спортни клубове, федерации и местни органи). Те изпълняват организационни задачи с широк кръг функции в съответствие със стратегията и политиките, определени от ръководството, съветите на директорите и комисиите. Имат ключова роля в цялостното разпространение на спорта и тяхната работа в спортните организации оказва пряко въздействие върху отключването на потенциала на сектора в Европа към здравеопазването, социалното приобщаване и икономиката.

Алтернативен етикет

директор на спортен клуб

ръководител на спортен клуб

спортен мениджър

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието