Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

цирков артист

Description

Code

2659.2.1

Description

Цирковите артисти разработват оригинални части за спектакли, които да показват отлични артистични и сценични умения, емоционална дълбочина и артистични предложения за широката публика. Самостоятелно или колективно те могат да извършват едно или повече традиционни или оригинални циркови изпълнения, които обикновено се основават на физически способности, например стабилност, баланс, подвижност, гъвкавост, умения и координиране на части на тялото, и са съчетани със сценични изпълнения, като танци, театър, пантомима и др. Физическата същност на извършените упражнения често включва определено ниво на риск за изпълнителя.  

Алтернативен етикет

акробат

акробатка

артист, въжеиграч

артист, силови изпълнения

артист, трапец

артист, ученик в цирка

артистка, въжеиграч

артистка, силови изпълнения

артистка, трапец

артистка, ученичка в цирка

бикоборец

въжеиграч

гадател

гадателка

гълтачка на мечове

гълтачка на саби

гълтач на мечове

гълтач на саби

дресьор, цирк

дресьорка, цирк

еквилибрист

еквилибристка

жена-каучук

жонгльор

жонгльорка

змиеукротител

змиеукротителка

илюзионист

илюзионистка

имитатор

имитаторка

клоун

комик, цирк

комичка, цирк

конферансие

летяща акробатка

летящ акробат

маг

матадор

медиум

медиум-гадател

медиум-гадателка

огнегълтач

огнегълтачка

тореадор

трапецист

трапецистка

факир

фокусник

фокусничка

хипнотизатор

хипнотизаторка

циркова артистка

циркова гимнастичка

циркова изпълнителка

циркова комичка

цирков артист

циркова трапецистка

цирков гимнастик

цирков изпълнител

цирков комик

цирков трапецист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието