Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

общ работник, промишленост

Description

Code

9329.1

Description

Общите работници в промишлеността помагат на операторите на машини и на сглобяващите продукти. Те почистват машините и работните зони. Общите работници в промишлеността гарантират зареждането на консумативи и материали.

Алтернативен етикет

общ работник, завод

общ работник, фабрика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието