Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, ротационно оборудване

Description

Code

2144.1.20

Description

Инженерите на ротационно оборудване разработват проекти и спецификации за ротационно оборудване в съответствие с всички приложими стандарти. Освен това предоставят експертни технически познания и спомагат за подсигуряването, че всички нови и съществуващи инсталации за оборудване са завършени.

Алтернативен етикет

инженерна специалистка, въртящо се оборудване

инженерна съветничка, ротационно оборудване

инженерна специалистка, ротационно оборудване

инженерна съветничка, въртящо се оборудване

инженерна съветничка, ротационни технологии

инженерна специалистка, ротационни технологии

инженерка, ротационно оборудване

инженерка, въртящи се компоненти

инженерка, ротационни компоненти

инженерка, въртящо се оборудване

инженерен специалист, ротационни технологии

инженерен специалист, ротационно оборудване

инженерен консултант, въртящо се оборудване

инженерен съветник, въртящо се оборудване

инженер, въртящо се оборудване

инженер, въртящи се компоненти

инженерна консултантка, въртящо се оборудване

инженерен консултант, ротационни технологии

инженерен експерт, въртящо се оборудване

инженерна консултантка, ротационни технологии

инженерен експерт, ротационно оборудване

инженерна консултантка, ротационно оборудване

инженер, ротационно оборудване

инженерен консултант, ротационно оборудване

инженерен съветник, ротационно оборудване

инженерен съветник, ротационни технологии

инженер, ротационни компоненти

инженерен експерт, ротационни технологии

инженерен специалист, въртящо се оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието