Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

механик, дизелови двигатели

Description

Code

7231.3

Description

Механиците на дизелови двигатели извършват ремонт и поддръжка на всички типове дизелови двигатели. Те използват ръчни инструменти, прецизни измервателни уреди и инструментални машини за диагностика на неизправности, сглобяват двигатели и изследват и обменят части с дефекти и прекомерно износване.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието