Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ветеринарна медицинска сестра

Description

Code

3240.2.4

Description

Ветеринарните медицински сестри помагат на животни, подложени на ветеринарно лечение, и предоставят съвети на ветеринарни клиенти за подпомагане на здравето на животните и предотвратяване на заболяванията в съответствие с националното законодателство.

Алтернативен етикет

ветеринарни медицински сестри

медицинска сестра по животните

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието