Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

водач в парк

Description

Code

5113.1.2

Description

Водачите в парковете оказват помощ на посетителите, представят културното и природното наследство и предоставят информация и насоки на туристите в паркове с дива флора и фауна, увеселителни и природни паркове.

Алтернативен етикет

парков водач

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието