Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

пилот на дрон

Description

Code

3153.4

Description

Пилотите на дронове управляват от разстояние безпилотни летателни апарати (БЛА). Те управляват дрона и задействат друго оборудване, като например камери, сензори като LIDARS за изчисляване на разстояния или всякакви други контролно-измервателни прибори.

Алтернативен етикет

граждански операторка бранд дронове

граждански оператор на дронове

операторка бранд безпилотни летателни апарати

операторка бранд дрон

оператор на безпилотни летателни апарати

оператор на дрон

пилот бранд безпилотен самолет

пилот бранд безпилотни летателни апарати (БЛА)

пилот бранд дистанционно пилотиран самолет (RPA)

пилот на безпилотен самолет

пилот на безпилотни летателни апарати (БЛА)

пилот на дистанционно пилотиран самолет (RPA)

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието