Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител по политиката за регионално развитие

Description

Code

2422.12.14

Description

Служителите по политиката за регионално развитие проучват, анализират и разработват политики за регионално развитие. Прилагат политики, насочени към намаляване на регионалните различия чрез насърчаване на икономическите дейности в даден регион и структурни промени, например подкрепа за многостепенно управление, развитие на селските райони и подобряване на инфраструктурата. Те работят в тясно сътрудничество с партньори, външни организации или други заинтересовани страни и редовно им предоставят актуална информация.

Алтернативен етикет

служителка по политиката за регионално развитие

служител по политиката за регионално развитие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието