Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен оператор, машина за сапунени стърготини

Description

Code

8131.19.1

Description

Машинните оператори на машина за сапунени стърготини управляват машини, които превръщат сапун в сапунени стърготини, като гарантират, че крайният продукт е в съответствие със спецификациите. Те се занимават и с прехвърлянето и съхранението на сапунените стърготини.

Алтернативен етикет

машинен оператор, машина за сапунени трески

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието