Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, помпено оборудване за тръбопроводи

Description

Code

8113.4

Description

Операторите на помпено оборудване за тръбопроводи обслужват помпено оборудване и системи за пренос на течности и вещества (напр. химически разтвори, суров нефт, газове и др.) от една точка до друга. Те работят с маркучи, помпи и друго оборудване в зависимост от стоката, която подлежи на пренасяне. Те осигуряват безпроблемна циркулация и движение на стоките по тръбопроводите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието