Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

учител по класически езици, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.5

Description

Учителите по класически езици в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, класическите езици. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета класически езици чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

гимназиален учител по класически езици

гимназиален учител по латински език

гимназиален учител по старогръцки език

гимназиална учителка по класически езици

гимназиална учителка по латински език

гимназиална учителка по старогръцки език

прогимназиален учител по класически езици

прогимназиален учител по латински език

прогимназиален учител по старогръцки език

прогимназиална учителка по класически езици

прогимназиална учителка по латински език

прогимназиална учителка по старогръцки език

учителка по класически езици

учителка по класически езици, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по латински език

учителка по латински език, прогимназиален/гимназиален етап

учителка по старогръцки език

учителка по старогръцки език, прогимназиален/гимназиален етап

учител по класически езици

учител по класически езици, прогимназиален/гимназиален етап

учител по латински език

учител по латински език, прогимназиален/гимназиален етап

учител по старогръцки език

учител по старогръцки език, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието