Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител на гише, отдаване под наем на изделия за лична употреба и за бита

Description

Code

5249.2.2

Description

Служителите на гише за отдаване под наем на изделия за лична употреба и за бита отговарят за отдаването под наем на оборудване и определянето на конкретни срокове за употреба. Лични и домакински стоки са всички стоки, които се използват в едно домакинство, например мебели за спалня и спално бельо, кухненски мебели, машини и материали. Служителите на гишета за отдаване под наем на изделия за лична употреба и за бита документират трансакции, застраховки и плащания.

Алтернативен етикет

обслужващ на гише, отдаване под наем на изделия за лична употреба и за бита

обслужваща на гише, отдаване под наем на изделия за лична употреба и за бита

служител на гише, отдаване под наем на изделия за лична употреба и битови изделия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието