Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, магазин за детски играчки

Description

Code

1420.4.43

Description

Управителите на магазини за детски играчки отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини.

Алтернативен етикет

управител, детски магазин за играчки

управител, магазин за играчки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието