Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

организатор, машинни оператори

Description

Code

3122.4.8

Description

Организаторите на машинни оператори координират и управляват преките си служители, които настройват и работят с машини. Те наблюдават производствения процес и потока от материали и гарантират, че продуктите отговарят на изискванията.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието