Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

акупунктурист

Description

Code

2230.2.1

Description

Акупунктуристите използват тънки игли и ги поставят в акупунктурните точки на тялото, за да възстановят равновесието в човешкото тяло и цялостното добро здраве. Акупунктуристите се фокусират върху енергийните меридиани, за да лекуват различни състояния.

Scope note

Includes doctors of medicine or other healthcare professionals who perform acupuncture.

Алтернативен етикет

акупунктурна специалистка

акупресуристка

терапевтка, акупунктура

акупунктурен експерт

специалист по акупунктура

акупунктурен терапевт

експерт по акупунктура

специалистка по акупунктура

акупунктуристка

акупунктурна терапевтка

акупунктурен специалист

акупунктурист

акупресурист

терапевт, акупунктура

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието