Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант в пекарна

Description

Code

5223.7.4

Description

Специализираните продавач-консултант в пекарна продават хляб и сладкиши в специализирани магазини, като при необходимост подлагат продуктите на последваща обработка.

Алтернативен етикет

специализирана продавачка-консултантка в сладкарница

специализиран продавач-консултант в сладкарница

продавачка на хляб, хлебни и сладкарски изделия

продавачка-консултантка в пекарна

продавачка на сладкарски изделия

продавачка в сладкарница

специализирана продавачка-консултантка в хлебарница

продавачка-консултантка в хлебарница

специализирана продавачка-консултантка на сладкарски изделия

продавач-консултант в сладкарница

продавачка в хлебарница

продавачка в пекарна

продавач-консултант на хляб, хлебни и сладкарски изделия

продавач-консултант на сладкарски изделия

специализиран продавач-консултант на сладкарски изделия

продавач-консултант в хлебарница

продавач-консултант в пекарна

продавач в пекарна

продавачка-консултантка в сладкарница

специализиран продавач-консултант в хлебарница

продавач в хлебарница

продавач в сладкарница

продавач на сладкарски изделия

специализиран продавач-консултант на хляб, хлебни и сладкарски изделия

продавач на хляб, хлебни и сладкарски изделия

специализирана продавачка-консултантка в пекарна

продавачка-консултантка на сладкарски изделия

специализиран продавач-консултант в пекарна

специализирана продавачка-консултантка на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието