Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

барман/барманка

Description

Code

5132.1

Description

Барманите поднасят алкохолни или безалкохолни напитки по искане на клиентите от склад за хотелиерски услуги.

Алтернативен етикет

работничка на бар

работник на бар

барманки

барман

бармани

барманка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието