Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, винтонарезни машини

Description

Code

7223.19

Description

Машинните оператори на винтонарезни машини настройват и обслужват винтонарезни машини, предназначени за производството на (резбовани) винтове от обработени метални детайли, по-специално от малки до средни, които се обръщат от струг.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието