Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

заварчик, тръби

Description

Code

7212.3.3

Description

Заварчиците на тръби сглобяват и монтират части и компоненти на тръбопроводи за превоз на стоки като вода, пара и химикали. Те разчитат спецификациите, например пневматика, хидравлика, за монтиране на място в съответствие с изискванията за безопасност и производство.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието