Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

гардеробиер, театрални костюми

Description

Code

3435.7.1

Description

Гардеробиерите на театрални костюми съдействат за обличането на актьори и статисти. Те гарантират, че всичко става по указанията на дизайнера на костюмите, и осигуряват безупречния външния вид на изпълнителите. Гардеробиерите на театрални костюми поддържат и преправят тези костюми. Те ги съхраняват правилно и безопасно след заснемането.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието