Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

началник-склад, суровини и материали

Description

Code

4321.1.4

Description

Началниците на складове за суровини и материали организират и проследяват приемането и съхранението на суровини в склада в съответствие с необходимите условия. Те проследяват нивата на запасите.

Алтернативен етикет

домакин, склад за суровини и материали

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието