Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер-еколог, минен

Description

Code

2143.1.1

Description

Минните инженер-еколози следят екологичните показатели на минните дейности. Те разработват и прилагат екологични системи и стратегии за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда.

Алтернативен етикет

инженер, екологосъобразни минни технологии

инженерен специалист, екологосъобразни минни технологии

координатор по опазване на околната среда

инженерен специалист, екологосъобразно минно дело

служителка по опазване на околната среда

служител по опазване на околната среда

екологичен минен мениджър

инженерен експерт, екологосъобразни минни технологии

инженерен съветник, екологосъобразни минни технологии

инженерна съветничка, екологосъобразни минни технологии

инженерна консултантка, екологосъобразни минни технологии

инженерен консултант, екологосъобразни минни технологии

минна инженерка, екология

координаторка по опазване на околната среда

минна инженерка-еколожка

минен инженер, екология

инженерен експерт, екологосъобразно минно дело

инженерна специалистка, екологосъобразно минно дело

инженерка, екологосъобразни минни технологии

инженер, екологосъобразно минно дело

екологичен инженер

екологична инженерка

минен инженер-еколог

инженерка, екологосъобразно минно дело

минен екологичен инженер

инженерен консултант, екологосъобразно минно дело

инженерна консултантка, екологосъобразно минно дело

инженер-еколог, минен

инженерена съветничка, екологосъобразно минно дело

инженерка-еколожка, минна

инженерна специалистка, екологосъобразни минни технологии

инженерен съветник, екологосъобразно минно дело

екологична минна специалистка

минна екологична инженерка

екологичен минен специалист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието