Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, съоръжения за комунални услуги

Description

Code

3119.19

Description

Инспекторите на съоръжения за комунални услуги извършват проверка на продукти, системи и машини като канализацията, водни, газови или електрически турбини като гарантират, че са изградени и функционират в съответствие с разпоредбите. Те пишат доклади от инспекции и предоставят препоръки за подобряване на системите и ремонт на повредените компоненти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието