Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

зъбен техник по конете/зъбна техничка по конете

Description

Code

3240.2.3

Description

Зъбните техници по конете осигуряват рутинни стоматологични грижи за еднокопитни животни като използват подходящо оборудване в съответствие с националното законодателство.

Алтернативен етикет

зъбен техник по конете

зъбна техничка

зъбни техници по конете

зъбна техничка по конете

зъбен техник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието