Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер-технолог, дървообработване

Description

Code

2149.11.2

Description

Инженер-технолозите по дървообработване разработват материали и компоненти, изработени от дърво, изграждат производствени съоръжения и контролират и наблюдават производството. Освен това те проучват продуктите и материалите и съветват клиентите.

Алтернативен етикет

инженерна съветничка, дървообработване

инженерка-техноложка, дървообработване

инженерен съветник, дървообработване

инженерен консултант, дървообработване

инженер-технолог, дървообработване

работник, обработка на дърво

техник, дървообработване

техник, дърворезбарство

работник, дървообработване

специалистка, дървообработване

експерт, дървообработване

работничка, дървообработване

специалист, дървообработване

инженерен специалист, дървообработване

инженерка, изделия от дърво

инженер, изделия от дърво

инженерна консултантка, дървообработване

техноложка, дървообработване

технолог, дървообработване

операторка, дървообработване

оператор, дървообработване

инженерна специалистка, дървообработване

работничка, обработка на дърво

инженерен експерт, дървообработване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието