Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по религиозно обучение, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.17

Description

Учителите по религиозно обучение в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, религията. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета религия чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

учител по религия

учител по религия, прогимназиален/гимназиален етап

гимназиален учител по религиозно обучение

гимназиален учител по религия

прогимназиална учителка по религия

учителка по религия

гимназиална учителка по религия

учител по религиозно обучение, прогимназиален/гимназиален етап

учител по религиозно обучение

учителка по религиозно обучение, прогимназиален/гимназиален етап

прогимназиален учител по религиозно обучение

прогимназиален учител по религия

гимназиална учителка по религиозно обучение

прогимназиална учителка по религиозно обучение

учителка по религиозно обучение

учителка по религия, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието