Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по ресторантьорството

Description

Code

2320.1.13

Description

Учителите по ресторантьорство преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, ресторантьорството, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с ресторантьорството. Учителите по ресторантьорство следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на ресторантьорството чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учител по ресторантьорството

учителка по хранителни технологии

учителка по технология на храните

учител по хранително обслужване

учителка по ресторантьорството

учител по хранителни технологии

учител по технология на храните

учителка по готварство

учител по ресторантьорство и хотелиерство

учител по готварство

учителка по ресторантьорство и хотелиерство

учителка по хранително обслужване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието