Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

чертожник, механика

Description

Code

3118.3.11

Description

Чертожниците в областта на механиката преобразуват проектите и скиците на машинните инженери в технически чертежи с детайлизирани размери, методи за закрепване и сглобяване и други спецификации, използвани, например при производствените процеси.

Алтернативен етикет

чертожник, машини и инструменти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието