Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

контрольор, корабоплаване

Description

Code

3115.1.9

Description

Контрольорите по корабоплаване инспектират плавателните съдове, предназначени за работа в морски или открити морски води. Те гарантират, че плавателните съдове и оборудването следват регламентите, определени от Международната морска организация (ММО). Могат също така да действат като трети страни при прегледа на офшорните съоръжения и строителните проекти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието