Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, компютърна техника

Description

Code

3114.1.2

Description

Техниците на компютърна техника си сътрудничат с инженери на компютърна техника при разработването на компютърен хардуер, например дънни платки, рутери и микропроцесори. Техниците на компютърна техника отговарят за изграждането, изпитването, тестването и поддръжката на разработените компютърни технологии.

Алтернативен етикет

техник, компютърна техника и технологии

компютърен техник

техник, поддръжка на компютри

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието