Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на аудиологично оборудване и апаратура

Description

Code

5223.7.3

Description

Специализираните продавач-консултанти на аудиологично оборудване и апаратура продават стоки и оборудване в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализирана продавач-консултантка на слухови апарати

продавач-консултантка в аудиологичен център

специализиран продавач-консултант на слухови апарати

продавач-консултант в аудиологичен център

специализирана продавач-консултантка на аудиологично оборудване и апаратура

продавач-консултантка на слухови апарати

продавач-консултант на аудиологично оборудване и апаратура

специализиран продавач-консултант в аудиологичен център

продавач-консултантка на аудиологично оборудване и апаратура

продавач-консултант на слухови апарати

специализирана продавач-консултантка в аудиологичен център

специализиран продавач-консултант на аудиологично оборудване и апаратура

продавачка на слухови апарати

продавач на слухови апарати

продавач в аудиологичен център

продавач на аудиологично оборудване и апаратура

продавачка в аудиологичен център

продавачка на аудиологично оборудване и апаратура

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието