Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

гравьор, стъкло

Description

Code

7316.2

Description

Гравьорите на стъкло гравират надписи и декоративни изображения върху изделия от стъкло с помощта на ръчни инструменти за гравиране. Те скицират и подреждат надписите и изображенията върху изделието, гравират дизайна върху артикула и нанасят покритие.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието