Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

наставник на стаж, социална работа

Description

Code

2310.2

Description

Наставниците на стаж по социална работа обучават, наблюдават и оценяват студентите по време на стаж по социални дейности преди, по време на и след получаване на тяхната образователна степен. Те допринасят за тяхното назначение и имат правата да препоръчват студенти въз основа на подходящи факти.

Алтернативен етикет

практическа инструкторка, социална работа

практически инструктор, социална работа

наставничка на стаж

координаторка на стаж, социална работа

наставник на стаж, социална работа

наставник на стаж

наставничка и координаторка на стаж, социална работа

наставничка на стаж, социална работа

наставник и коордианатор на стаж, социална работа

координатор на стаж, социална работа

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието