Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

посредник по туристически договори/посредничка по туристически договори

Description

Code

3339.8

Description

Посредниците по туристически договори уговарят договори, свързани с туризма, между туроператорите и доставчици на туристически услуги.

Алтернативен етикет

посредник по туристически договори

посредници по туристически договори

посредничка по туристически договори

посреднички по туристически договори

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието