Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

моделиер

Description

Code

2163.1.6

Description

Моделиерите създават триизмерни модели или различни дизайни или концепции и за различни цели, например модели на човешки скелети или органи. Освен това поставят моделите на стойки, за да могат да се използват за крайната им цел, например включване в образователни дейности.

Алтернативен етикет

експерт по модели

дизайнерка на модели

дизайнер, изработка на модели

моделиер

дизайнер на модели

моделиерка

дизайнерка, изработка на модели

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието