Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител по телекомуникациите/ръководителка по телекомуникациите

Description

Code

1330.9

Description

Ръководителите по телекомуникациите/ръководителка по телекомуникациите координират дейностите на служителите по телекомуникации, свързани с инсталирането, ремонта, поправката и поддръжката на телекомуникационните оборудване и инфраструктура. Те наблюдават проучванията, оценяването и прилагането на новите технологии и осигуряват безопасна работна среда за служителите. Упражняват надзор върху описа на доставките, както и върху помощните действия за потребителите и клиентите.

Scope note

Excludes people performing ICT development and soldering activities.

Алтернативен етикет

ръководител по мрежи и телекомуникации

ръководител по телекомуникациите

ръководителка по телекомуникациите

ръководители по телекомуникациите

ръководителка по мрежи и телекомуникации

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието