Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

учител по стопанско управление

Description

Code

2320.1.6

Description

Учителите по стопанско управление преподават на учениците знания от своята сфера на специализация, стопанското управление, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, подпомагащо практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за да упражняват професия, свързана със стопанското управление — например счетоводител или банкер. Учителите по стопанско управление следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и постижения в областта на стопанското управление чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учителка по стопанско управление

учителка по управление на предприятието

учителка по управление на предприятията

учител по управление на предприятието

учител по управление на предприятията

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието