Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инструктор по пилатес

Description

Code

3423.2.3

Description

Инструкторите по пилатес планират, преподават и адаптират упражнения въз основа на работата и принципите на Джоузеф Пилатес. Те събират и анализират информация за всеки клиент, за да гарантират, че програмите са безопасни, подходящи и ефективни. Те прилагат принципите на Пилатес чрез планиране и преподаване в насърчаваща и неконкурентна среда. Те мотивират и насърчават клиентите редовно да посещават сесиите.

Алтернативен етикет

инструкторка по пилатес

инструктор по пилатес

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието