Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инструктор по пилатес

Description

Code

3423.2.3

Description

Инструкторите по пилатес планират, преподават и адаптират упражнения въз основа на работата и принципите на Джоузеф Пилатес. Те събират и анализират информация за всеки клиент, за да гарантират, че програмите са безопасни, подходящи и ефективни. Те прилагат принципите на Пилатес чрез планиране и преподаване в насърчаваща и неконкурентна среда. Те мотивират и насърчават клиентите редовно да посещават сесиите.

Алтернативен етикет

инструкторка по пилатес

инструктор по пилатес

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието