Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, надлъжно разстъргване на камъни

Description

Code

8112.4

Description

Машинните оператори за надлъжно разстъргване на камъни експлоатират и поддържат стъргателни машини, които се използват за каменни блокове и за довършителни работи. Те обработват камъка и гарантират, че изискваните параметри са в съответствие със спецификациите.

Алтернативен етикет

машинен оператор, хобеловане на камъни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието