Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, железопътно строителство

Description

Code

2142.1.8

Description

Инженерите в железопътното строителство поддържат безопасен, икономически ефективен, висококачествен и екологично отговорен подход по отношение на техническите проекти в железопътните дружества. Те предоставят съвети за управление за всички строителни проекти, включително тестване, пускане в експлоатация и надзор на площадката. Те одитират изпълнителите по отношение на безопасността, околната среда и качеството на проекта, процеса и изпълнението, за да гарантират, че всички проекти следват вътрешните стандарти и съответното законодателство.

Алтернативен етикет

инженер-специалист по железопътен транспорт

специалист, железопътно инженерство

инженерка, железопътно строителство

инженер-икономист, железопътен транспорт

инженер, железопътните проекти

инженерка-проектантка, железопътен транспорт

ръководител на проекти, железопътно инженерство

инженер по железопътните проекти

технолог, железопътно инженерство

инженер-проектант, железопътен транспорт

специалистка, железопътно инженерство

инженерка по железопътните проекти

инженерка-специалистка по железопътен транспорт

инженерка, железопътните проекти

техноложка, железопътно инженерство

инженер, железопътно строителство

инженерка-икономистка, железопътен транспорт

ръководителка на проекти, железопътно инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието