Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

чертожник, железопътен подвижен състав

Description

Code

3118.3.13

Description

Чертожниците в областта на железопътния подвижен състав превръщат проектите на техниците-механици на подвижния състав в технически чертежи като обикновено използват софтуер. Техните чертежи детайлизират размерите, методите за закрепване и сглобяване и други спецификации, използвани при производството на железопътни превозни средства, например локомотиви, мотрисни влакове, вагони за пътници и товарни вагони.

Алтернативен етикет

чертожник, проектиране на подвижния състав

чертожник, подвижен състав

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието