Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

токсиколог

Description

Code

2131.4.13

Description

Токсиколозите проучват въздействието на химическите вещества или биологичните и физически агенти върху живите организми, и по-специално върху околната среда и върху здравето на животните и човека. Те определят дозите на експозиция на вещества за възникнали токсични ефекти в среди, хора и живи организми и експериментират върху животни и клетъчни култури.

Алтернативен етикет

фармаколог, токсикология

токсиколожка

фармаколожка, токсикология

биолог, токсикология

токсиколог

биоложка, токсикология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието