Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

хуманитарен съветник

Description

Code

2422.7

Description

Хуманитарните съветници осигуряват стратегии за намаляване на въздействието на хуманитарните кризи на национално и/или международно равнище. Те предоставят професионални съвети и подкрепа в сътрудничество с различни партньори.

Алтернативен етикет

съветник по хуманитарна помощ

хуманитарна съветничка

хуманитарна работничка

служител, неправителствена организация

съветничка по хуманитарни въпроси

хуманитарен съветник

съветник по хуманитарни въпроси

хуманитарна консултантка

служителка, хуманитарни въпроси

служителка, НПО

служителка, неправителствена организация

съветничка по хуманитарна помощ

служител, хуманитарни въпроси

хуманитарен консултант

хуманитарен работник

служител, НПО

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието