Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на компютърни игри, мултимедия и софтуер

Description

Code

5223.7.10

Description

Специализираните продавач-консултанти на компютърни игри, мултимедия и софтуер продават софтуерни продукти в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач-консултант на софтуер

продавач на компютърни игри, мултимедия и софтуер

специализирана продавач-консултантка на софтуер

продавач-консултантка на мултимедия

продавач-консултант на компютърни игри, мултимедия и софтуер

продавач-консултантка на компютърни игри и софтуер

продавач на компютърни игри

продавачка на компютърен софтуер и мултимедия

продавач-консултантка на софтуер

продавачка на софтуер

продавач-консултантка на компютърни игри

специализиран продавач-консултант на компютърни игри

продавач на компютърен софтуер

продавач-консултант на компютърни игри

продавач-консултант на компютърен софтуер и мултимедия

продавач на компютърни игри и софтуер

продавачка на компютърни игри и софтуер

продавач на компютърен софтуер и мултимедия

продавач-консултант на компютърни игри и софтуер

специализирана продавач-консултантка на компютърни игри

продавач-консултант на мултимедия

специализирана продавач-консултантка на мултимедия

специализирана продавач-консултантка на компютърни игри и софтуер

продавачка на мултимедия

специализиран продавач-консултант на софтуер

продавачка на компютърни игри, мултимедия и софтуер

специализиран продавач-консултант на компютърен софтуер и мултимедия

специализирана продавач-консултантка на компютърен софтуер и мултимедия

продавач на софтуер

специализиран продавач-консултант на компютърни игри, мултимедия и софтуер

специализиран продавач-консултант на мултимедия

специализирана продавач-консултантка на компютърни игри, мултимедия и софтуер

продавач-консултантка на компютърен софтуер и мултимедия

продавач-консултантка на компютърни игри, мултимедия и софтуер

специализирана продавач-консултантка на компютърен софтуер

продавачка на компютърни игри

продавач-консултантка на компютърен софтуер

продавачка на компютърен софтуер

продавач на мултимедия

специализиран продавач-консултант на компютърен софтуер

специализиран продавач-консултант на компютърни игри и софтуер

продавач-консултант на компютърен софтуер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието