Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор, производство

Description

Code

3122.4

Description

Организаторите по производство координират, планират и ръководят процесите на продукция и производство. Отговарят за преразглеждането на графици за производство или поръчки и работят с персонала в тези области на производството.

Алтернативен етикет

координатор, преработваща промишленост

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието