Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

художник-татуист

Description

Code

3435.5

Description

Художник-татуистите декорират кожата на клиентите, временно или за постоянно. Те използват различни техники, като татуиране или пиърсинг. Художник-татуистите се съобразяват с предпочитанията на клиентите по отношение на дизайна и телесната повърхност на татуировката или пиърсинга и го правят безопасно. Те също така дават съвети на клиентите относно начините за избягване на инфекции съгласно процедурите.

Алтернативен етикет

татуист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието