Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, адитивно производство на метални детайли

Description

Code

3119.10

Description

Операторите в сферата на адитивното производство на метални детайли боравят с машини, които използват процеси на адитивно производство, в т.ч. сглобяване и настройване, поддръжка и ремонт. Те имат фактическо и широко разбиране за процеса на адитивно производство на метални детайли. Те могат да разработват решения относно основни и специфични проблеми, свързани с машини и процеси за адитивно производство, и самостоятелно да управляват процесите, свързани със суровините (одобрение, съхранение, замърсяване, проследимост).

Алтернативен етикет

AM техничка

метален AM оператор

техник за производство на добавки към метал

техничка за производство бранд добавки

AM оператор

метален AM техник

AM операторка

техник за производство на добавки

AM техник

метален AM операторка

оператор за производство на метални добавки

техничка за производство бранд добавки към метал

операторка за производство бранд метални добавки

метален AM техничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието